Anlaşmalı Boşanma Nedir? | Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı BoşanmaHer ne kadar boşanma süreci toplumumuz tarafından hoş karşılanmayan bir olgu gibi algılansa da taraflar için çekilmez hale gelmiş bir evliliğin devamında ne boşanmak isteyen eşler bakımından ne de aileler bakımından menfaat bulunmamaktadır. Bu noktada anlaşmalı boşanma nedir ve anlaşmalı boşanma için ne yapılmalıdır hususları üzerinde durulması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı olarak boşanmak da evlenmek kadar doğal bir karardır. Birlikteliği uzlaşarak noktalayabilmek, kırmadan incitmeden, empati ile davranabilmek adına çiftlerin en az manevi hasar ile evlilik birliğini noktalayabilecekleri tek aşama anlaşmalı boşanma davası olmaktadır.

Boşanmak isteyen çiftlerin Türk Medeni Kanunu’ nun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle her konuda uzlaşarak ve birlikte boşanma kararı alması durumunda taraflar arasında anlaşmalı boşanma iradesinin varlığından bahsedilebilmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun boşanma kararı alırken detaylı düşünmeyi, empati yapmayı ve boşanmanın son çare olduğunu bir kez daha muhakeme etmeli ve anlaşmalı boşanma kararınız net ise hızlı ve doğru adımlarla hareket etmelisiniz.

Unutmayın, boşanma bir son değil! Yeni bir başlangıç…