Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır - Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır

Evlilik psikolojik durumu gözardı edersek kağıt üzerinde gerçekleştirilmesi oldukça kolay bir işlemdir. Evlilik kararı konusunda anlaşan çiftler evlendirme müdürlüğüne başvurarak ortak bir hayat kurarlar. Evrak işlemleri açısından bu kadar kolay olan evlilik işleminin sonucu ise aile kurumu düşünülerek oldukça zor şartlara bağlanmıştır. Ancak nasılki çiftler ortak karar ile kolaylıkla evlenebiliyorlarsa kanun yine ortak kararla kolaylıkla boşanma imkanını çiftlere tanımıştır. Boşanma konusunda anlaşan çiftler anlaşmalı boşanma davası açarak evlilik birliklerini hızlıca sona erdirebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır

Anlaşmalı boşanma davası aile hukuku ile alakalı bir işlemdir. Aile hukuku ile alakalı işlemlerde görevli mahkeme aile mahkemesidir. Burada eşler dava açarken aile mahkemesine başvurmak zorundadırlar. Ancak her bölgede aile mahkemesi bulunmuyor. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde açılacak dava aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesinde görülür. Zira aile mahkemeleri aslında asliye hukuk mahkemelerinin uzmanlaşmış bir koludur. Eşlerin dava açmak istedikleri yerde aile mahkemesi bulunmuyorsa aynı dava asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken eşlerin karşılaştığı başka bir sorunda davanın nerede açılacağıdır. Normal şartlarda boşanma davaları eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde veya son 6 ay birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde dava açılır. Ancak anlaşmalı boşanma davasında bu kural geçerli değildir. Eşler herhangi bir yer mahkemesinde bu davayı açabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus eşlerin davanın açılacağı yer konusunda da anlaşmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu husus dahi davanın reddedilmesine yol açabilir. Örneğin eşler her konuda anlaştılar ancak davanın açılacağı yer konusunda hem fikir olamadılar. Eşlerden biri bu anlaşmazlığa rağmen davayı açtı. Diğer eş ise mahkemeye gelip davanın burada görülmesine itiraz ettiğini belirtti.  Bu husus dahi anlaşmalı boşanma davasının reddedileceği anlamına gelmektedir. Eşler boşanmanın her bir ayrıntısını ayrı ayrı konuşarak hemfikir olmaları anlaşmalı boşanmanın en önemli şartıdır. Aksi takdirde açılacak dava reddedilecek ve bu durum eşler için ciddi bir sıkıntıya yol açacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası konusunda danışmanlık yapacak veya protokol konusunda size yardımcı olabilecek bir uzmana ihtiyacınız var ise lütfen iletişim formunu kullanarak bizimle irtibata geçin.