Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer - Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davası problem yaşamadan hızlı bir şekilde boşanma isteyen çiftlerin başvurabileceği bir boşanma davası çeşididir. Tarafımıza en yoğun şekilde gelen soru bu davanın ne kadar sürede sonuçlanacağıdır. Türk hukuk sistemi içerisinde anlaşmalı boşanma davası en hızlı çözülen dava türlerinden biridir. Ancak her davanın içinde bulundurduğu somut şartlar ve görüleceği mahkemenin iş yoğunluğu süre konusunda net bilgi vermemizi engellemektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açıldığı yer mahkemesinin iş yoğunluğuna göre süre değişiklik göstermektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma ile boşanmak isteyen çiftler öncelikle anlaşmalı boşanmanın şartlarını sağlamalıdırlar. Bu şartlardan daha önce ayrıntılı olarak bahsetmiştik. Kısaca tekrar değinirsek öncelikle çiftlerin en az 1 yıldan bu yana evli olmaları gerekir. Daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Ayrıca çiftler anlaşmalı boşanmanın bütün şartlarında anlaşmış olmaları gerekir. Bunu örneklendirirsek eşler öncelikle boşanma kararında, varsa çocuğun velayetinde, mal paylaşımında, nafakada ve tazminatta anlaşmadan boşanma kararı alamazlar. Bu hususlarda anlaşmaları dahi boşanma kararının verilmesine yeterli değildir. Ayrıca eşler bu kararlarını mahkeme önünde sözlü olarak dile getirmelidirler. Hakim varsa çocuk ile alakalı hususlarda değişikliğe gidebilir eğer eşler bu değişiklikleri kabul etmezlerse evlilik anlaşmalı boşanma ile neticelenmez.

Kanunda yazılı şartları sağlayan çiftler artık aile mahkemesine başvurarak anlaşmalı boşanma davasını açabilirler. Eşlerin bulundukları yerde aile mahkemesi yok ise asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatı ile boşanma davasını neticelendirmek için görevlidir. Burada süreyi boşanma kararının aciliyeti ile mahkemenin iş yoğunluğu belirlemektedir. Örneğin eşlerden birinin acilen yurtdışına çıkması gerekiyorsa ve seyahat belgeleri ile bu durumu ispatlayabiliyorsa mahkeme boşanma kararını hızlı bir şekilde neticelendirebilir. Ayrıca mahkemenin iş yoğunluğu ciddi ölçüde fazla değilse 1 günde dahi çiftler evlilik birliklerini neticelendirebilirler. Azami bir süre belirtmemiz gerekiyorsa bütün şartlara haiz bir anlaşmalı boşanma davası maksimum 2—3 ayda neticelenebilir. Bu süre kanaatimizce maksimum süre olup çok daha kısa sürede dahi kararlar alınabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma konusunda uzman avukatlarımızdan danışmanlık almak için lütfen iletişim formunu kullanarak bizimle irtibata geçiniz.