Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları - Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde anlatılmıştır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması başlıklı bu maddenin 3. fıkrasında Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları belirtilerek, eşlerin hangi koşullarda anlaşmalı olarak boşanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

                Anlaşmalı boşanma şartları içerisinde ilk ve en önemli olan; 1 yıldan bu yana evliliğin devam etmesidir. Çiftlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için en az 1 yıldır evli olmaları gerekmektedir. Kanun bu şartı getirerek aile kurumunu korumaya çalışmıştır. Hızlı boşanma, eşlerin en az 1 yıl evli kalmaları şartına bağlanmıştır. Zira bu şekilde yeni evli çiftler derhal boşanma kararı almayacak ve bir süre evli kalmak zorunda kalacaklardır. Bu zorunluluk kanaatimizce gereksiz olsa dahi kamu yararı bakımından ailenin önemi dikkate alındığında mantıklı bir çerçeveye oturtulabilir.

                Anlaşmalı boşanma davası şartları içerisindeki ikinci şartı ise boşanmanın bütün ayrıntıları konusunda eşlerin anlaşmış olmalarıdır. Eşler gerekirse bu minvalde bir protokol hazırlayarak boşanmanın maddi bütün neticelerinde, varsa çocuğu velayeti ile çocuğu almayan tarafın şahsi ilişkilerinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere her konuda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Eşlerin üzerinde anlaşamadıkları en önemsiz bir konu dahi anlaşmalı boşanma davasının reddine sebep olabilir. Bu nedenle hazırlanacak protokolde bir uzmandan yardım almak kanaatimizce doğru ve sağlıklı olacaktır. Eşlerin hazırlayacakları bu protokol sözlü veya yazılı olabilir. Kimi yerlerde protokolün yazılı olacağı şart olarak koşulmuşsa da kanunen böyle bir zorunluluk yoktur. Eşler anlaştıkları hükümleri duruşma esnasında sözlü olarak dile getirip mahkeme tarafından tutanağa geçirilmesini sağlayabilirler. Ancak uygulamada gelişen durumda artık yazılı bir protokol her halükarda talep edilmektedir. Eşler bu protokole; boşanma kararlarını, nafaka durumunu, tazminatı, evlilik mallarını, çocuğun velayetini ve çocuğu almayan tarafla çocuk arasındaki kişisel ilişkiye ilişkin bütün ayrıntılar açıkça hükme bağlanmalıdır.

                Anlaşmalı boşanma davası şartları arasında yer alan üçüncü ve son şart ise hakimin tarafları bizzat dinlemesidir. Hazırlanan protokolün sunulmasına rağmen hakim tarafları bizzat dinleyerek mahkeme huzurunda serbest iradelerini açıklamalarını ister. Mahkeme huzurunda boşanma iradelerini dile getiren çiftlerin hazırladıkları protokolde hakim tarafından yeterli bulunursa boşanma kararı verilir. Ancak bazı durumlarda hakim genellikle çocukla alakalı protokol maddelerinde çocuk lehine değişiklik yapabilir. Hakim tarafından yapılan bu değişikliğin taraflarca uygun bulunması halinde boşanma kararı verilir.

                Anlaşmalı boşanma davası şartları ile ilgili aklınıza takılan soruları iletişim formunu kullanarak ücretsiz olarak tarafımıza yöneltebilirsiniz.