Anlaşmalı Boşanma Protokolü | Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davasının olum neticelenmesinin en önemli şartı boşanma protokolünün düzenlenmesidir. Çiftler bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyerek boşanma iradelerini ve boşanma şartlarını yazılı hale dökmelidirler. Boşanma protokolünde çiftler boşanmanın bütün neticelerinde mutabık kalmalıdırlar. Aksi halde hakim boşanma kararını vermez.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Hakim anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilen hususlarda özellikle velayete ilişkin kısımları çocuğun menfaatine olacak şekilde yeniden düzenleyebilir. Çiftler bu hususta hakim iradesini kabul etmezlerse bu defa anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına döner.

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenirken bazı hususlara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira protokol anlaşmalı boşanma davasının mihenk taşıdır. Protokolde düzenlenmesi gereken hususlar;

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlarken Düzenlenmesi Gereken Noktalar

  • Boşanma iradesi olan taraflar öncelikle kimlik bilgilerini, varsa çocuğun kimlik bilgileri ve açık adreslerini protokole yazmalıdırlar.
  • Boşanmak isteyen eşlerin ortak çocukları var ise bu çocuğun velayetinin hangi eşte kalacağı protokolde belirtilmelidir.
  • Velayeti almayan tarafın çocukla görüşeceği, kişisel ilişki kuracağı dönemler belirtilmelidir.
  • Ortak çocuğun masrafları için diğer eşin ödeyeceği iştirak nafakası açıkça belirtilmelidir.
  • Ödenecek tazminat veya nafaka var ise bu hususta ödeme tarihi ile beraber protokolde yer almalıdır.
  • Boşanmak isteyen eşlerin birbirlerinden maddi veya manevi tazminat talepleri var ise bu hususta protokolde yer almalıdır.
  • Mal paylaşımına ilişkin bir anlaşma yapıldıysa bu hususta protokolde yer almalıdır.
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretine ilişkin hususlar da anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer almalıdır. Bu giderlere kimin katlanacağı belirtilmelidir.
  • Boşanmak isteyen çiftlerin başka bir talepleri olup olmadığı, protokolün kaç maddeden oluştuğu ve kaç nüsha olarak düzenlendiği yazılarak protokol hazırlanır.

Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?

Boşanmak isteyen çiftlerin anlaşmalı boşanma protokolü elle imzalamalıdırlar. Fotokopi veya başka bir yöntemle mahkemeye sunulan protokol geçerli değildir. Yukarıda ki şartlara uygun olarak hazırlanan bu protokol (sözleşme)  ilk duruşmadan önce mahkemeye sunulmalıdır. Duruşmada bizzat hazır olan taraflar protokole ilişki mutabık kalma iradelerini beyan ederler. Bu beyanın ardından hakim tarafların boşanmalarına karar verir.

Anlasmalibosanmadavasi.com ekibi olarak protokole ilişkin bütün soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz. Zira anlaşmalı boşanma davasının en önemli şartı bu protokol olup eksik veya yanlış düzenlenmesi halinde davanın reddi gerekecektir. Bu nedenle protokol düzenlenirken ekstra bir dikkat sarfedilmelidir.