Anlaşmalı Boşanmada Avukat Şart Mı?

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasından farklıdır. Zira eşlerin anlaşmalı boşanma davasında birlikte boşanmak istemeleri, varsa çocuğun velayetinin hangi eşte kalacağının belirlenmesi, mal paylaşımı ve ödenecekse nafaka miktarında uzlaşmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda anlaşmalı boşanma davasında evliliğin minimum 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası türlerinde ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Şart Mı?

Anlaşmalı boşanma davası bakımından en çok merak edilen konu anlaşmalı boşanmada avukat şart olup olmadığıdır. Türk Medeni Kanunu ve Avukatlık Kanunu bakımından avukat bir zorunluluk olmayıp gerekliliktir. Diğer bir ifadeyle taraflar bir an önce anlaşmalı boşanma davasını neticelendirmek istedikleri ve hata yapmak istemedikleri takdirde anlaşmalı boşanmada avukat ile temsil edilebilirler.

Esasında anlaşmalı boşanma davası avukata gerek duyulmaksızın yürütülebilecek nitelikte olsa da internette yer alan dilekçe örnekleri ve dilekçecilere yazdırılan dava dilekçeleri yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle boşanmak isteyen eşler avukat tutmasa dahi dava dilekçesini ve anlaşmalı boşanma protokolünü mutlaka bir hukukçuya hazırlatmalıdır. Her ne kadar tarafların iradeleri ile anlaşmaları gerekecekse de hakimin söz konusu protokolde resen dikkat edeceği düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin 6 aylık bir çocuğun velayetinin babaya verilmesi maksadıyla düzenlenen protokolde Yargıtay içtihatları gereği hakim düzenleme yapılmasını isteyecek ve küçüğün anne bakımına muhtaç olması nedeniyle velayetin anneye verilmesini önerebilecektir. Bu durumda taraflar taleplerinde ısrar ettikleri takdirde anlaşmalı boşanma davası reddedilebilir. Bu gibi istenmeyen durumların önüne geçilmesi maksadıyla avukat vasıtasıyla gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Şayet dava olabildiğince erken bitirilmek isteniyorsa mutlaka işleyişe ilişkin bir hukukçu desteğine ihtiyaç bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma için Avukat Gerekir Mi?

Kimi zaman eşler boşanma kararını birlikte almalarına rağmen kanunu bilmedikleri için diğer hususlarda anlaşmamış bulunmaktadır. Bu nedenle anlaşarak boşanabilecekleri yanılgısıyla harekete geçmekte ve zaman kaybedebilmektedirler. Bilgi almak maksadıyla dahi olsa avukat desteği sizi olası yanılgılardan, zaman kayıplarından ve davanızın mahkeme tarafından reddedilmesinden kurtarabilir. Burada değerlendirilmesi gereken, dava içeriğinde bir hata nedeniyle istenilen neticenin alınamaması riskinin alınıp alınamayacağında toplanmaktadır.

Şayet maddi durumunuz yeterli ise anlaşmalı boşanmada avukat ile temsil edilebilirsiniz. Maddi durumunuz yeterli değilse ve fakirlik belgesi sahibiyseniz bulunduğunuz şehir barosundan adli yardım talep edebilirsiniz.