Anlaşmalı Boşanmada Nafaka - Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili sıklıkla karşılaştığımız soru ve sorunlardan biri de nafaka hususunun belirlenmesidir. Bu yazımızda anlaşmalı boşanmada nafaka konusuna açıklık getirmeye çalışacağız.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Çekişmeli boşanma davalarında nafaka konusu belirlenirken hakim tarafların ekonomik durumlarını, sosyal durumlarını ve yaşam standartlarını dikkate alarak bir nafaka tutarı belirler. Burada nafaka kadın için yoksulluk nafakası müşterek çocuklar için iştirak nafakası olarak belirlenir. Her iki nafaka tutarı da belirlenirken belirttiğimiz üzere tarafların sosyo-ekonomik durumları ile hayat standartları dikkate alınarak hakim tarafından takdir edilir. Anlaşmalı boşanmada davasında ise çocuklar ile ilgili nafaka tutarı dışında hakime bir takdir yetkisi verilmemiştir. Taraflar özgür bir biçimde istedikleri nafaka tutarını belirleyebilirler. Burada tarafları kısıtlayıcı bir kanun maddesi veya uygulama bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasının şartlarının taşıyan eşler nafaka tutarını ortak karar ile belirleyebilir. Daha önce birçok yazımızda anlaşmalı boşanmanın şartlarını belirtmiştik. Bir kez daha değinirsek en az 1 yıldan beri evli olan çiftler boşanmanın her bir ayrıntısı üzerinde anlaşıp bir protokol düzenlerlerse hakim bu protokol uyarınca tarafları boşanmasına karar verir. Gerekli şartların sağlanması durumunda kural olarak hakime herhangi bir takdir yetkisi verilmemiştir. Ancak bu hususun bir istisnası bulunmaktadır. Bu istisnaya aşağıda değineceğiz. Kanunda yazan şartları taşıyan çiftler istedikleri gibi bir yoksulluk nafakası belirleyerek hâkime onayına sunabilirler. Burada hakimin herhangi bir takdir yetkisi yoktur. Anlaşmalı boşanma için protokol hazırlanırken eklenecek nafaka maddesi ile bir nevi nafaka sözleşmesine de benzerlik gösterir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarına Nafaka Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanmada nafaka konusunda, tarafların nafaka belirleme özgürlüğünün tek istisnası müşterek çocuk yönündendir. Müşterek çocuk yönünden velayeti almayan tarafın ödeyeceği iştirak nafakası belirlendiğinde hakim yeterli gelmeyeceğine ilişkin bir kanaate varırsa nafaka tutarını değiştirebilir. Burada hakimin değiştirebileceği sadece nafaka tutarı değildir. Ayrıca çocuk ile ilgili alınması gereken önlemler var ise hakim bu önlemlerinde alınması yönünde karar tesis edebilir. Bu hükümlerin konulmasının sebebi çocukların eğitimlerinin kamu yararı olarak sayılmasıdır. Bu nedenle kanun boşanacak çiftlerin çocuk yönünde tamamen özgür olmalarını kabul etmemiştir. Hakimin müdahalesi boşanacak eşler tarafından kabul edilirse boşanma kararı verilir. Ancak çiftler hakim müdahalesini kabul etmezler ise artık dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür ve yeni bir süreç başlar.

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Anlaşmalı boşanmalarda tarafların boşanmanın tüm sonuçlarında uzlaşması esastır. Bu uzlaşma konularından birisi de nafaka olmaktadır. Anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası, eşlerin hazırlanacak olan “anlaşmalı boşanma sözleşmesi” içerisinde beyanları ile uzlaşma zeminine yer verilir. Taraflar, anlaşmalı boşanmada nafaka ödeme konusunda ve nafakanın miktarında uzlaştıklarını, aynı zamanda nafakanın uzlaşma şartlarını anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan ederler. Hakim yoksulluk nafakası konusunda protokole uygun şekilde boşanmayı onaylar. Yoksulluk nafakası için hakim takdir kullanmaz o yüzden eşlerin mutlak suretle nafaka ödeme veya ödememe, ödenecek ise nafakanın miktarı hususunda uzlaşmış olmalıdırlar.

Anlaşmalı boşanmada nafaka hususu ile ilgili aklınıza takılan hususları sormak ve danışmanlık almak için lütfen iletişim kısmından bizimle irtibat kurunuz.