Genel Bilgiler | Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik birliği bilindiği üzere boşanma ile neticelenmektedir.Boşanma sebepleri olarak Türk Hukuk Sistemi ikili bir ayrıma gitmiştir. Özel boşanma nedenleri kanunda sıralanmış daha sonra genel boşanma nedeni olan aile birliğinin temelinden sarsılması kanunun 166. maddesinde belirtilmiştir. Çiftler evliliklerini bu boşanma nedenlerinden herhangi biriyle neticelendirmek için mahkemeye başvurabilirler. Bu boşanma nedenleri dışından 4721 Sayılı Medeni Kanunu’n 166/3 maddesi anlaşmalı boşanma davasını anlatmıştır. Boşanma süreci genel olarak çiftleri maddi ve manevi yönden sarsmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında ise kanaatimizce bu sarsıntı minimum şekilde yaşanmaktadır. Zira çiftlerin boşanmanın bütün hükümlerinde anlaşarak hem daha kısasürede hemde daha az zarar görerek sıyrılmaktadırlar.

Çiftlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için kanunda yazılı şartlara riayet etmeleri gerekmektedir. Kanunda şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

  • Öncelikle evlilik birliğinin en az 1 yıldan bu yana sürmüş olması gerekmektedir. 1 yıldan daha kısa süren evlilikler anlaşmalı boşanma il neticelenemez. Bu husus kanun hükmü ile sabittir.
  • Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftler boşanma ile alakalı bütün konularda mutabık kalmalıdırlar. Herhangi bir husus hakkında anlaşılmama halinde boşanma gerçekleşmez. Çiftler başta velayet, nafaka, mal rejimi ve tazminat hususlarında ortak payda da buluşmalıdırlar. Aksi halde hakim boşanma kararı vermez.
  • Boşanma isteyen çiftler bu iradelerini “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” adını verdiğimiz bir protokol ile mahkemeye sunmalıdırlar. Bu protokol hakkında yarıntılı bilgiyi bir sonraki makalemizde anlasmalibosanmadavasi.com ekibi olarak sizinle paylaşacağız.
  • Çiftler bizzat mahkemede hazır bulunmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma iradesini bizzat hakim önünde dile getirerek ortak payda üzerinde buluştuklarını beyan etmelidirler. Aksi halde hakim boşanma kararı veremez.
  • Mahkeme bazı durumlarda çiftlerin üzeirnde uyuştukları başta velayet olmak üzere bazı hususları yeterli görmeyerek gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Bu sayılan şartların gerçekleşmesi halinde hakim boşanmakararı vermek zorundadır. Bütün konularda mutabık kalınarak doğru şekilde sunulan protokolde hakim boşanma kararı vererek çiftler arasında evlilik birliğini sona erdirir.

Burada karşılaşılan sorulardan biri de davanın süresidir. Net olarak bir şey söylememekle birlikte davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu sürenin belirlenmesinde önem arzeder. Kimi mahkemelerde 24 saat içerisinde boşanma kararı almak mümkünken kimi mahkemelerde süre 3 ayı bulmaktadır. Ortalama bir süre vermek gerekirse 1-2 ay içerisinde anlaşmalı boşanma davası ile çiftler evlilik birliklerini neticelendirebilir.

Anlasmalibosanmadavasi.com ekibi olarak bu zor süreçte her türlü hukuki problemlerinize uzman danışmanlarımızla çözüm bulmaya hazırız. Unutmayın boşanmak son değil yeni bir başlangıçtır.